Kvalitetssäkring / Friluftsliv

Identifiering av problem.
Friluftslivet har förändrats de senaste 30 åren. Vad som var ansett som säker miljö igår är inte att anse
som en säker miljö idag.
Bilden nedan visar:
Nutidens friluftsmänniska som befinner sig på en allmän plats utifrån forna tiders säkerhetstänk.
Platsen är fortfarande en allmän plats genom allemansrätten. Den är väl uppmärkt och marknadsförd sen
lång tid tillbaka. Platsen har många brister kring säkerhet idag.

Jag visar lite axplock nedan på hur mitt arbete med att dokumentera allmänna platser kan se ut.
”Tidigare anlade man anordningar på utsiktsplatser för att just du som betraktaren skulle få njuta av den
enormt vackra utsikten på bästa sätt. Idag väljer vi allt oftare först och främst att visa de enormt vackra
utsikterna vi upplevt för andra genom social medier (detta ändrar vårt beteendemönster kring hur vi
medborgare uppför oss och rör oss på de allmänna platserna. Tidigare var det vanligare att man fotade
utsikten, men idag är det alltså vanligare att man själv är med på fotot, en sk. selfie).
”Pojke i mörk T-shirt vill fota pojke i ljus T-shirt. Pojke i mörk T-shirt vill lägga ut bilden på sociala
medier. Pojke i mörk T-shirt ber pojke i ljus T-shirt att ställa sig upp så att pojke i mörk T-shirt kan ta en
selfie. Pojke i Ljus T-shirt reser sig upp,
Men! måste då vända sig om för att möjliggöra en ’selfie’……”
Nu upptäcker du säkert problemen (riskerna) kring den allmänna platsen enklare och hur man kan
undvika att en onödig olycka inträffar (dock visar denna text endast ett liten del) Utan detta upplägg kan
det vara svårt att se risken om man bara får se en anordning som verkar stabil och säker.
Nu förstår de ansvariga att man ska flytta bänken bakpt samt anlägga ett räcke mm på plasten.
Friluftslivets förändras! Denna förändring medför att det som var säker natur för 30 år sedan är inte en
säker natur idag.